מחברת שירים

הוא בליבי טמון  לחן: אביב בכר 
 הוא בליבי טמון
ובו טמון ליבי
הוא בנפשי צפון
ובו צפונה נפשי
כי אזכרה קדם
פלאיו וגדלותו
משחרית וטרם
תכון בי פעימתו
צמאוני ירווה, עת אגמעה מימיו
חביוני יגלה, עת אבוא מול פניו
הוא בליבי טמון
ובו טמון ליבי
הוא בנפשי צפון
ובו צפונה נפשי

 

אהבת ביכורים  לחן: אביב בכר
מול מפתן ביתי הסהר הצטחק
ערב רד ובאה חשיכה
מי לי בלילי ובין טללי שחרי
אל חיקי אקרא אותך
גם ימיי כלו בשביל הנדודים
את חומך ביקשתי לי עד תום
מעין גנים תהיה לי בימיי
אור לנחמת היום
מה אני ומה לי
רוח מן הים נושקה פניי
שב אני מיום עולי
גשם של ברכות טופף עליי
זר של נרקיסים אניח לראשך
ביכורי גני אותם אביא
לבנה שוחקת כל הליל מול חלונך
ועמה ריבוא הכוכבים